Ak potrebujete operatívne meniť nárast či pokles pracovných síl, flexibilne Vám pomôžeme.

Naša spoločnosť patrí do skupiny XXL Group, ktorá pôsobí v celej Európe. Na Slovenskom trhu sme od roku 2007 a pôsobíme v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov.

Pomôžeme Vám s riešením Vašich personálnych otázok. Ponúkame individuálny prístup a komplexné spektrum pracovných síl, od zamestnancov na jednoduché, dočasné práce, cez pracovníkov na dobu určitú, až po vyprofilovaných kandidátov, s určitým stupňom odbornosti, do trvalých pracovných pomerov.

  • Recruiting
  • Personálny leasing 
  • Zamestnávatelia
  • Uchádzači
  • Brigádnicky servis
15

Rokov skúseností

Stovky

Pracovných pozícií

Tisícky

Pracovných miest

100%

Klientský servis