English Deutsch
XXLSERVIS
Sprostredkovanie práce personálny leasing Pomôžeme Vám s riešením Vašich personálnych otázok

O spoločnosti

Naša spoločnosť patrí do skupiny XXL Group ktorá pôsobí v celej Europe. Na Slovenskom trhu sme od roku 2007 a pôsobíme v oblasti personalistiky a ludských zdrojov.

Pomôžeme Vám s riešením Vašich personálnych otázok. Ponúkame individuálny prístup a komplexné spektrum pracovných síl, od zamestnancov na jednoduché, dočasné práce, cez pracovníkov na dobu určitú, až po vyprofilovaných kandidátov, s určitým stupňom odbornosti, do trvalých pracovných pomerov.

Ponúkané služby

Ak potrebujete operatívne meniť nárast či pokles pracovných síl, flexibilne Vám pomôžeme. V požadovanom čase a so želanou kvalitou. Naši externí zamestnanci pracujú pre Vašu spoločnosť na základe Vašich požiadaviek, pracovný pomer však majú uzavretý s našou spoločnosťou.

Takto môžete kedykoľvek reagovať na meniace sa požiadavky na trhu práce. Pôsobíme v mnohých odvetviach, a tak Vy môžete profitovať z našich dlhoročných skúseností, ktoré nám pomáhajú pripraviť personálne riešenie šité na mieru presne pre Vás.

Recruiting

Kvalitní ľudia sú základom dobre fungujúcej spoločnosti. Nájdenie vhodných kandidátov je časovo a finančne náročný proces. Ponúkame Vám objektívny výber najvhodnejších kandidátov na základe overených verifikovaných údajov o uchádzačoch.

Garantujeme Vám individuálny prístup našich konzultantov pri riešení každého výberu pracovníka. O vývoji celého výberového procesu Vás budeme priebežne informovať a interwiev s vybranými uchádzačmi Vám zorganizujeme v jednom časovom bloku, pre čo najlepšie porovnanie.

Zadajte nám voľnú pozíciu a my Vás presvedčíme, že nami odporúčaní kandidáti sú tí najlepší.

Personálny leasing

Na personálny lízing v oblasti manažmentu ľudských zdrojov si okrem významných medzinárodných spoločností, kde má už dlhoročnú tradíciu, pomaly začínajú zvykať aj slovenské spoločnosti, zamestnanci a potenciálni uchádzači o prácu.

Personálny lízing umožňuje vytvoriť flexibilné partnerstvo na strane zamestnávateľa, kompenzované možnosťou voľby na strane zamestnanca a uchádzača o prácu. Personálny lízing predstavuje hodnoty, ktoré jednotliví hráči na trhu práce postupne objavujú a učia sa vnímať všetky výhody s tým spojené. Personálny lízing je naďalej "tajomnou komnatou" ktorej poodchýlené dvere je čas otvoriť.

Brigádnicky servis

Brigádnicky servis poskytuje klientom okrem výhod charakteristických pre personálny leasing aj nasledovné výhody:

 • možnosť dočasného zvýšenia počtu zamestnancov
 • pri sezónnych prácach
 • počas sviatkov
 • počas víkendov
 • počas nočných smien
 • Zamestnávatelia

  Naše dlhoročne know-how a širokú databázu uchádzačov môžete využiť aj pri obsadzovaní pozícií na trvalý pracovný pomer. Prenechajte vyhľadávanie a výber našim skúseným personálnym konzultantom. Ušetríme Vám čas a náklady a znížime riziko obsadenia pozície nevhodným kandidátom. Vy sa tak môžete sústrediť na to najdôležitejšie- Váš biznis.

  Motivovaní zamestnanci sú kľúčom k úspechu. Naši personálni manažéri poznajú a podporujú individuálne schopnosti každého zamestnanca. Výsledkom sú nadpriemerne spokojní zamestnanci, ktorí denne svoju motiváciu využívajú v pracovnom nasadení.

  Medzinárodné štandardy koncernu vo všetkých kľúčových oblastiach našich služieb a systematický integrovaný manažment kvality sú zárukou Vašej spokojnosti a robia z nás dlhoročného medzinárodného strategického partnera.

  Za mnohými rokmi pôsobenia firmy XXL Servis Slovakia, s.r.o. sa skrývajú skúsenosti získavané v projektoch s najrozličnejšími spoločnosťami zo všetkých hospodárskych odvetví. Naša silná značka, ako aj vysoká štandardizovaná kvalita našich personálno-poradenských služieb predstavujú pre klientov medzinárodnú konkurenčnú výhodu.

  Pozitívna odozva, ktorú získavame od klientov, kandidátov a lízingových zamestnancov, je dôkazom úspešnej spolupráce.

  Uchádzači

  Hľadáme pracovníkov na tieto pozície:
  vodič VZV operátor výroby pracovník na dlhodobú brigádu

  Ste so svojím zamestnaním spokojný na viac ako 90%?

  Tak Vám gratulujeme. Znamená to, že ste spokojní tak ako naši externí zamestnanci. Želáme Vám, aby to tak zostalo, a na tomto mieste sa s Vami lúčime.

  Ak nepatríte do skupiny nadmieru spokojných, oplatí sa vyplniť náš dotazník a my sa budeme snažiť aby sme Vám našli zamestnanie v ktorom spokojní budete.

  Dotazník

  Osobné údaje

  Adresa Bydliska

  Ďalšie informácie

  Pracovné skúsenosti

  Osobné údaje uvedené v tomto dotazníku sú prísne dôverné a budú použité v znení zákona č. 122/2013 o Ochrane osobných údajov a jeho neskorších predpisov a podľa osobitého predpisu.

  Odoslaním dotazníka súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti XXL Servis Slovakia, s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchadzáčov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. Zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

  Sídlo

  XXL Servis Slovakia, s.r.o.
  Nádražná 1134/3
  90101 Malacky

  IČO: 46153837
  IČ DPH: SK 2023243640

  Pohovory:

  ✆ 0908 500 595

  Koordinátor:

  ✆ 0908 111 930

  Mzdové oddelenie:

  ✆ 0940 61 00 61